Help Luis aan muziekinstrumenten voor kansarme kinderen uit Pasto, Colombia

Stichting ‘Sonidos de Libertad’ (Klanken van de vrijheid) is in 2013 opgericht door Local Hero Luis Adrian Eraso.

Stichting Sonidos de Libertad

Deze stichting helpt kinderen uit achterstandswijken waar veel criminaliteit is. De kinderen komen uit arme gezinnen. In vele gevallen zitten familieleden van de kinderen in de gevangenis. Door de omgeving waarin de kinderen opgroeien, komen ze vaak zelf ook in de criminaliteit terecht.

De stichting Sonidos de Libertad wil de kinderen door middel van muziekles en andere activiteiten voldoende normen en waarden, zelfvertrouwen en eigenwaarde meegeven. Dit biedt een basis om zelf betere keuzes te kunnen maken voor hun toekomst. Hiermee wil de stichting culturele- en sociale veranderingen in de wijken bewerkstelligen. Door het aanbieden van kosteloos muziekonderwijs op de zaterdagochtend, ontwikkelen de kinderen vaardigheden in het leren. Er wordt veel over waarden en normen gesproken en discipline is erg belangrijk. Muziek wordt hierbij gebruikt als kapstok.

In plaats van rondhangen op straat, waar ze met criminaliteit in aanraking komen, komen de kinderen naar de stichting en leren over muziek en instrumenten. Ze leren over verschillende muziekstromingen, over welke boodschappen deze stromingen vertellen en hoe muziek de manier van denken en handelen van mensen kan beïnvloeden.

Het doel van Sonidos de Libertad

Met zijn Stichting ‘Sonidos de Libertad’ stimuleert Local Hero Luis Adrian Eraso de leerlingen om hun creativiteit te ontwikkelen. De kinderen leren met hun muziekkennis te improviseren, muziek te maken en te componeren.

Alle leraren die bij de stichting lesgeven zijn gediplomeerd. Ze motiveren de kinderen om zelf muziek te schrijven of om instrumenten te maken van gerecyclede voorwerpen. Hiermee geven ze de kinderen en jongeren handvatten om zichzelf te ontdekken en te ontplooien als mens, persoon, deelnemer en artiest.

In het begin ligt de aandacht bij auditieve ontwikkeling en ritme. Daarna krijgen ze les in de instrumenten waar hun voorkeur naar uitgaat. De leerlingen kunnen kiezen tussen keyboard, gitaar, drums, zang of fluit. Door regelmatig uitvoeringen te geven, worden de kinderen gestimuleerd ook thuis te oefenen. Dit helpt ze bij het leren van discipline, wat ze weer helpt bij eventuele verdere studies.

Het is de bedoeling om in nabije toekomst meer kinderen de kans te geven om aan het muziekonderwijs deel te nemen en om ook op andere plaatsen in de stad vestigingen te openen.

Uitbreiding van het muziekprogramma

In 2019 zou Stichting ‘Sonidos de Libertad’ het muziekprogramma ook willen aanbieden aan kinderen uit de hoge risico wijk Buesaquillo. Dit zal plaats gaan vinden op de woensdagmiddag. Kinderen uit deze wijk zijn vaak de kinderen van ouders die gevangen zitten. Door de omstandigheden waarin ze opgroeien zijn deze kinderen veelal verslaafd aan het snuiven van lijm.

Om deze uitbreiding te kunnen bewerkstelligen moet er geïnvesteerd worden in muziekinstrumenten. De kosten hiervan zijn geraamd op €5.200.

Help Luis aan muziekinstrumenten voor kansarme kinderen uit Pasto, Colombia

€240 van €5.200 opgehaald

Stichting ‘Sonidos de Libertad’ (Klanken van de vrijheid) is in 2013 opgericht door Local Hero Luis Adrian Eraso.

Stichting Sonidos de Libertad

Deze stichting helpt kinderen uit achterstandswijken waar veel criminaliteit is. De kinderen komen uit arme gezinnen. In vele gevallen zitten familieleden van de kinderen in de gevangenis. Door de omgeving waarin de kinderen opgroeien, komen ze vaak zelf ook in de criminaliteit terecht.

De stichting Sonidos de Libertad wil de kinderen door middel van muziekles en andere activiteiten voldoende normen en waarden, zelfvertrouwen en eigenwaarde meegeven. Dit biedt een basis om zelf betere keuzes te kunnen maken voor hun toekomst. Hiermee wil de stichting culturele- en sociale veranderingen in de wijken bewerkstelligen. Door het aanbieden van kosteloos muziekonderwijs op de zaterdagochtend, ontwikkelen de kinderen vaardigheden in het leren. Er wordt veel over waarden en normen gesproken en discipline is erg belangrijk. Muziek wordt hierbij gebruikt als kapstok.

In plaats van rondhangen op straat, waar ze met criminaliteit in aanraking komen, komen de kinderen naar de stichting en leren over muziek en instrumenten. Ze leren over verschillende muziekstromingen, over welke boodschappen deze stromingen vertellen en hoe muziek de manier van denken en handelen van mensen kan beïnvloeden.

Het doel van Sonidos de Libertad

Met zijn Stichting ‘Sonidos de Libertad’ stimuleert Local Hero Luis Adrian Eraso de leerlingen om hun creativiteit te ontwikkelen. De kinderen leren met hun muziekkennis te improviseren, muziek te maken en te componeren.

Alle leraren die bij de stichting lesgeven zijn gediplomeerd. Ze motiveren de kinderen om zelf muziek te schrijven of om instrumenten te maken van gerecyclede voorwerpen. Hiermee geven ze de kinderen en jongeren handvatten om zichzelf te ontdekken en te ontplooien als mens, persoon, deelnemer en artiest.

In het begin ligt de aandacht bij auditieve ontwikkeling en ritme. Daarna krijgen ze les in de instrumenten waar hun voorkeur naar uitgaat. De leerlingen kunnen kiezen tussen keyboard, gitaar, drums, zang of fluit. Door regelmatig uitvoeringen te geven, worden de kinderen gestimuleerd ook thuis te oefenen. Dit helpt ze bij het leren van discipline, wat ze weer helpt bij eventuele verdere studies.

Het is de bedoeling om in nabije toekomst meer kinderen de kans te geven om aan het muziekonderwijs deel te nemen en om ook op andere plaatsen in de stad vestigingen te openen.

Uitbreiding van het muziekprogramma

In 2019 zou Stichting ‘Sonidos de Libertad’ het muziekprogramma ook willen aanbieden aan kinderen uit de hoge risico wijk Buesaquillo. Dit zal plaats gaan vinden op de woensdagmiddag. Kinderen uit deze wijk zijn vaak de kinderen van ouders die gevangen zitten. Door de omstandigheden waarin ze opgroeien zijn deze kinderen veelal verslaafd aan het snuiven van lijm.

Om deze uitbreiding te kunnen bewerkstelligen moet er geïnvesteerd worden in muziekinstrumenten. De kosten hiervan zijn geraamd op €5.200.

Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00