ANBI:
Stichting Support LIFE is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De ANBI-status geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Geef-wet.

Deze ANBI-status is toegekend door de Belastingdienst en heeft een aantal voordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting; nalaten aan een ANBI betekent dat er geen belasting wordt geheven over jouw nalatenschap.
  • Donateurs (investeerders) van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor aftrek van periodieke giften, moeten de donateur (investeerder) en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Stichting Support LIFE staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam: Stichting Support LIFE.

Klik op de volgende link voor meer informatie over ANBI: https://anbi.nl
Klik op de volgende link om Stichting Support LIFE op te zoeken: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Jaarrekeningen
2018 – Balans en Staat van Baten en Lasten
2019 – Balans en Staat van Baten en Lasten
2020 – Balans en Staat van Baten en Lasten
2021 – Balans en Staat van Baten en Lasten

KvK, RSIN & BTW gegevens:
Kamer van Koophandel nummer: 72349395
RSIN/fiscaal belastingnummer: 859080882
BTW nummer: NL859080882B01

Bankgegevens:
IBAN: NL34 TRIO 0379 4541 14
BIC: TRIONL2U