Help Caleb aan schoon drinkwater voor het Amahoro kindertehuis in Oeganda

Aangezien Oeganda lang te lijden heeft gehad onder oorlogen en extreem geweld, zijn er in dit land veel straatkinderen. Deze kinderen zijn hun ouders en familieleden verloren in de oorlogen en leven nu eenzaam en alleen in de straten van bijvoorbeeld Kampala. Het doel van Caleb zijn organisatie is het redden, rehabiliteren en het hervestigen van de duizenden kwetsbare kinderen in Uganda.

De Amahoro Community Development Initiative Uganda

Caleb probeert met zijn organisatie zo veel mogelijk kinderen te helpen en uit deze situatie te halen. Dat kan vaak niet van de ene op de andere dag. Deze kinderen hebben dermate veel mee gemaakt (of zijn zelf als kind soldaat gerekruteerd geweest) dat zij niets of niemand vertrouwen. De Amahoro Community Development Initiative Uganda neemt daarom uitgebreid de tijd om het vertrouwen van deze kinderen te winnen en ze hoop op een betere toekomst te geven. Als het vertrouwen gewonnen is en de kinderen inzien dat zij dit dakloze- en richtingloze leven achter zich kunnen laten, worden zij opgevangen in een zogenaamd Amahoro huis. In deze kindertehuizen hebben zij een dak boven hun hoofd, krijgen ze dagelijks te eten en te drinken, de hulp en zorg die ze nodig hebben en gaan zij vaak voor het eerst in hun leven naar school. Op deze manier kunnen zij het vreselijke verleden achter zich laten en een toekomst voor zichzelf opbouwen.

Schoon drinkwater voor het Amahoro huis in Matugga

Eén van deze kindertehuizen is het Amahoro huis in Matugga. Dit is de thuisbasis voor 45 jonge meisjes en 20 jonge jongens die gered zijn uit de straten van Kampala. Hun leeftijd varieert van 1 tot 12 jaar. Daarnaast biedt dit huis ook onderdak aan de zogenaamde Amahoro scholen. Deze scholen bieden hulp en onderwijs aan zo’n 215 kinderen uit de nabije gemeenschap.

Helaas mist er bij dit Amahoro huis in Matugga voldoende schoon drinkwater. Lang geleden is er hier wel een waterput (boorgat) gemaakt, maar inmiddels is de watertoevoer dermate gering dat dit boorgat niet meer aan de huidige vraag kan voldoen en zelfs in het droge seizoen helemaal opdroogt. Een nieuw gat boren is erg kostbaar en heeft gezien de minimale watertoevoer geen zin.

Andere waterputten of waterbronnen zijn ver van huis, waardoor vrouwen en kinderen uit de gemeenschap kilometers moeten lopen op zoek naar water. Het water dat zij uiteindelijk vinden in putten en gaten die zijn volgelopen door de regens. Deze putten zijn natuurlijk niet schoon en worden vaak gedeeld met dieren. Hierdoor lopen niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen uit de gemeenschap regelmatig, dysenterie, extreme diarree en zelfs cholera op.

Om hier een einde aan te kunnen maken is de Amahoro Community Development Initiative Uganda op zoek naar € 13.700. Hiermee kan een afwaterings- en zuiveringssysteem gebouwd worden om zo het regenwater van het dak van de school op te vangen, te zuiveren en daarna als schoon drinkwater op te slaan in grote watertanks. De 5 tanks die geïnstalleerd gaan worden hebben samen een capaciteit van 10.000 liter. Deze 10.000 liter zal een aanvulling zijn op de geringe hoeveelheid water uit de waterput. Hiermee kan er gezorgd worden dat er altijd voldoende water beschikbaar is voor de hele gemeenschap, ook in het droge seizoen.

Met dit initiatief zorgen we ervoor dat de door water overgedragen infectieziekten teruggedrongen en in de toekomst zelfs uitgeroeid worden, waardoor de kinderen een volgende stap naar een veilige toekomt kunnen zetten.

Help Caleb aan schoon drinkwater voor het Amahoro kindertehuis in Oeganda

€190 van €13.700 opgehaald

Aangezien Oeganda lang te lijden heeft gehad onder oorlogen en extreem geweld, zijn er in dit land veel straatkinderen. Deze kinderen zijn hun ouders en familieleden verloren in de oorlogen en leven nu eenzaam en alleen in de straten van bijvoorbeeld Kampala. Het doel van Caleb zijn organisatie is het redden, rehabiliteren en het hervestigen van de duizenden kwetsbare kinderen in Uganda.

De Amahoro Community Development Initiative Uganda

Caleb probeert met zijn organisatie zo veel mogelijk kinderen te helpen en uit deze situatie te halen. Dat kan vaak niet van de ene op de andere dag. Deze kinderen hebben dermate veel mee gemaakt (of zijn zelf als kind soldaat gerekruteerd geweest) dat zij niets of niemand vertrouwen. De Amahoro Community Development Initiative Uganda neemt daarom uitgebreid de tijd om het vertrouwen van deze kinderen te winnen en ze hoop op een betere toekomst te geven. Als het vertrouwen gewonnen is en de kinderen inzien dat zij dit dakloze- en richtingloze leven achter zich kunnen laten, worden zij opgevangen in een zogenaamd Amahoro huis. In deze kindertehuizen hebben zij een dak boven hun hoofd, krijgen ze dagelijks te eten en te drinken, de hulp en zorg die ze nodig hebben en gaan zij vaak voor het eerst in hun leven naar school. Op deze manier kunnen zij het vreselijke verleden achter zich laten en een toekomst voor zichzelf opbouwen.

Schoon drinkwater voor het Amahoro huis in Matugga

Eén van deze kindertehuizen is het Amahoro huis in Matugga. Dit is de thuisbasis voor 45 jonge meisjes en 20 jonge jongens die gered zijn uit de straten van Kampala. Hun leeftijd varieert van 1 tot 12 jaar. Daarnaast biedt dit huis ook onderdak aan de zogenaamde Amahoro scholen. Deze scholen bieden hulp en onderwijs aan zo’n 215 kinderen uit de nabije gemeenschap.

Helaas mist er bij dit Amahoro huis in Matugga voldoende schoon drinkwater. Lang geleden is er hier wel een waterput (boorgat) gemaakt, maar inmiddels is de watertoevoer dermate gering dat dit boorgat niet meer aan de huidige vraag kan voldoen en zelfs in het droge seizoen helemaal opdroogt. Een nieuw gat boren is erg kostbaar en heeft gezien de minimale watertoevoer geen zin.

Andere waterputten of waterbronnen zijn ver van huis, waardoor vrouwen en kinderen uit de gemeenschap kilometers moeten lopen op zoek naar water. Het water dat zij uiteindelijk vinden in putten en gaten die zijn volgelopen door de regens. Deze putten zijn natuurlijk niet schoon en worden vaak gedeeld met dieren. Hierdoor lopen niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen uit de gemeenschap regelmatig, dysenterie, extreme diarree en zelfs cholera op.

Om hier een einde aan te kunnen maken is de Amahoro Community Development Initiative Uganda op zoek naar € 13.700. Hiermee kan een afwaterings- en zuiveringssysteem gebouwd worden om zo het regenwater van het dak van de school op te vangen, te zuiveren en daarna als schoon drinkwater op te slaan in grote watertanks. De 5 tanks die geïnstalleerd gaan worden hebben samen een capaciteit van 10.000 liter. Deze 10.000 liter zal een aanvulling zijn op de geringe hoeveelheid water uit de waterput. Hiermee kan er gezorgd worden dat er altijd voldoende water beschikbaar is voor de hele gemeenschap, ook in het droge seizoen.

Met dit initiatief zorgen we ervoor dat de door water overgedragen infectieziekten teruggedrongen en in de toekomst zelfs uitgeroeid worden, waardoor de kinderen een volgende stap naar een veilige toekomt kunnen zetten.

Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00