Help Maryse met uitbreiding van het Centro Ann Sullivan en bakkerij in Rio de Janeiro *VOLDAAN*

VOLTOOID PROJECT

Eerder gefinancierd project was een bijdrage voor “Centro Ann Sullivan” in Rio de Janeiro, Brazilië. Door deze gift heeft local hero Maryse Suplino speellokalen en een bakkerij kunnen realiseren voor autistische kinderen.

Met financiële steun en betrokkenheid krijgen kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden een beter en hoopvoller toekomstperspectief.

Help Maryse met uitbreiding van het Centro Ann Sullivan en bakkerij in Rio de Janeiro *VOLDAAN*

Hartelijk dank naar alle donateurs, we hebben het doel bereikt.