Waar staat ANBI voor?

Waar staat ANBI voor?

Als u onderaan onze website kijkt, ziet u een logo met de letters ANBI staan. Veel mensen vragen zich af waar de letters ANBI voor staan. Wij zullen u dit uiteraard vertellen: ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een status die de Belastingdienst aan onder andere aan charitatieve instellingen verstrekt als de beleidsvoering van deze organisaties er duidelijk op gericht is een specifieke humane doelstelling na te streven.

ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling

Een organisatie met een ANBI-status draagt voor minstens 90% bij aan een algemeen nut. Om deze status te verkrijgen, moet de organisatie (dit kan een goed doel zijn, maar ook een kerk of andere organisatie) aan een aantal voorwaarden voldoen. Als hier niet aan voldaan wordt, zal de ANBI-status ingetrokken worden.

De belangrijkste voorwaarde is de 90% eis. Een organisatie kan een ANBI-status krijgen als minimaal 90% van de uitgaven het algemeen nut dienen. Dit moet aantoonbaar worden gemaakt aan de belasting. Stichting Support LIFE heeft uiteraard géén probleem om aan deze voorwaarde te voldoen. De schenkingen die wij ontvangen gaan voor 100% naar de goede doelen die wij ondersteunen. De overige kosten worden betaald door de oprichter van de stichting, Geert van den Berg.

Het beheer van charitatieve instellingen

De Belastingdienst controleert ook of een ANBI aan alle integriteitseisen voldoet door het beheer van charitatieve instellingen te controleren. Daarnaast moet het inzichtelijk zijn dat er sprake is van een duidelijke scheiding tussen het vermogen van de bestuurders van de organisatie en de privé vermogens van deze mensen. De Belastingdienst schrijft voor dat de bestuurders recht hebben op een beperkte beloning maar dat is bij Stichting Support LIFE zelfs helemaal niet het geval. Geert van den Berg neemt alle overheadkosten volledig voor eigen rekening om een zo hoog mogelijk bedrag te kunnen doneren aan kinderen die het echt nodig hebben.

Het vermogen van een Algemeen Nut Beogende Instelling mag niet hoger zijn dan het bedrag dat redelijkerwijs nodig is voor het realiseren van de doelstelling die de organisatie voor ogen heeft. Het eigen vermogen van een ANBI is dan ook beperkt en uiteraard is er géén sprake van een winstoogmerk. Daarnaast moet er een redelijke verhouding zijn tussen de kosten en de bestedingen. Het financiële beheer van charitatieve instellingen met een ANBI-status moet inzichtelijk zijn door een sluitende administratie en de publicatie van het beleidsplan op de website.

Het beleidsplan van Stichting Support LIFE vindt u hier.

Waarom is het de beste keuze om een ANBI organisatie als Stichting Support LIFE te steunen?

Als u één van de goededoelenorganisaties wilt steunen, is het de beste keuze om voor een ANBI organisatie te kiezen. Uiteraard zitten hier belastingtechnische voordelen aan verbonden maar dit is voor veel mensen niet de enige reden. Dit door de Belastingdienst verstrekte keurmerk geeft immers zekerheid over de betrouwbaarheid van een organisatie. U kunt er dus van uitgaan dat uw gedoneerde geld daadwerkelijk bij het initiatief terecht komt.

Stichting Support LIFE doet er dan ook alles aan om dit inzichtelijk te maken. Op onze initiatieven pagina houden we u uiteraard op de hoogte over alle projecten die we ondersteunen. Daarnaast kunt u regelmatig op onze nieuwspagina lezen wat de status is van de projecten. Uiteraard kunt u ons ook persoonlijk benaderen met vragen hierover.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.